TOURNAMENT RESULTS

7th A. Suetin MT, Tula

04-Jan-2022 flag
Category: Submit:

Standings (all)

Calculated in the Rating list: 01-Apr-2022 Points Time
# Solver name Cat Age Ctry Tit Perf_rat 90.00 360 Rat_ch
1 Shkurkin , Andrey j 2000 flag 2074.33 64.00 360 21.13
2 Zolotov , Bogdan 1971 flag 2065.63 63.25 358 19.37
3 Safronova , Aleksandra wj 2004 flag 2033.71 60.50 360 6.26
4 Kabanov , Nikolai 1980 flag 2022.10 59.50 325 0
5 Sadovsky , Artem 1986 flag 1940.86 52.50 312 16.74
6 Orekhov , Stepan j 2002 flag 1932.16 51.75 329 7.97
7 Kosolapova , Lilia w 1993 flag 1926.35 51.25 360 -8.94
8 Novikov , Konstantin j 1999 flag 1894.44 48.50 299 -24.56
9 Tsaplin , Oleg j 2010 flag 1885.73 47.75 334 1.96
10 Efimova , Darya wj 2009 flag 1882.83 47.50 330 19.72
11 Stroganova , Karina wj 2002 flag 1819.00 42.00 320 0
12 Lysenko , Margarita wj 1999 flag 1792.88 39.75 360 0
13 Karmanova , Olga wj 2007 flag 1702.94 32.00 316 0
14 Nikonov , Maksim j 2011 flag 1691.33 31.00 330 1.92
15 Prutskov , Aleksey j 2006 flag 1679.73 30.00 360 0.50
16 Kulicov , Oleg 1972 flag 1607.19 23.75 360 0
17 Moiseev , Viktor s 1959 flag 1601.38 23.25 360 0
18 Afonasieva , Anna wj 2001 flag 1598.48 23.00 360 0
19 Shkalova , Margarita w 1988 flag 1592.68 22.50 360 0
19 Schipina , Anna wj 2010 flag 1592.68 22.50 360 0
21 Khantuev , Adam j 2010 flag 1554.96 19.25 360 0
22 Starnikov , Nikolay j 2007 flag 1540.45 18.00 360 0
23 Ryabukhina , Veronika wj 2011 flag 1534.65 17.50 352 0
24 Knyazkov , Egor j 2012 flag 1517.24 16.00 297 0
25 Revyakin , Evgeniy j 2011 flag 1517.24 16.00 360 0
26 Volokhova , Irina ws 1955 flag 1508.54 15.25 360 -7.88
27 Povarkova , Yuliya w 1972 flag 1499.83 14.50 360 -8.63
28 Volkov , Ilya j 2008 flag 1494.03 14.00 299 0
29 Volodin , Alexandr j 2010 flag 1482.42 13.00 360 0
30 Bystryakova , Elena ws 1958 flag 1470.82 12.00 320 0
31 Goryainov , Andrey 1970 flag 1470.82 12.00 360 -11.13
31 Khlipnovskaja , Alla w 1971 flag 1470.82 12.00 360 0
33 Murashko , Vasiliy j 2011 flag 1453.41 10.50 360 0
34 Novikov , Maxim 1972 flag 1447.60 10.00 360 0
35 Butko , Svetlana wj 2009 flag 1436.00 9.00 315 -14.13
36 Shundrin , Maksim j 2008 flag 1424.39 8.00 293 0
37 Anisimov , Nikolay 1983 flag 1424.39 8.00 296 0
38 Bajyrly , Dilara wj 2012 flag 1412.79 7.00 295 0
39 Anisimova , Anna wj 2010 flag 1412.79 7.00 305 0
40 Alekhina , Natalia ws 1954 flag 1412.79 7.00 320 0
41 Erin , Aleksandr j 2008 flag 1409.88 6.75 302 0
42 Fotchenkov , Timofey j 2010 flag 1401.18 6.00 304 0
43 Pyatnitsyn , Matvey A j 2012 flag 1401.18 6.00 322 0
44 Volodina , Natalia w 1980 flag 1401.18 6.00 360 0
44 Yashin , Grigory j 2008 flag 1401.18 6.00 360 0
46 Ivanova , Mariya wj 2008 flag 1389.57 5.00 305 0
47 Kleschev , Semen j 2009 flag 1389.57 5.00 318 0
48 Berdashkevich , Makar j 2012 flag 1372.17 3.50 296 0
49 Garro , Anastasia wj 2008 flag 1372.17 3.50 324 0
50 Chernykh , Roman j 2011 flag 1366.36 3.00 310 0
51 Sokolova , Regina wj 2011 flag 1366.36 3.00 326 0
52 Shogdzhiev , Roman j 2015 flag 1366.36 3.00 345 0
53 Efimov , Artem j 2010 flag 1360.56 2.50 360 0
53 Komarichev , Alexander j 2009 flag 1360.56 2.50 360 0
55 Shmatov , Sergey j 2008 flag 1354.76 2.00 286 -20.30
56 Sinkevich , Viktoria wj 2007 flag 1354.76 2.00 318 0
57 Akimov , Denis L j 2012 flag 1354.76 2.00 360 0
57 Dereglazov , Alexander j 2009 flag 1354.76 2.00 360 0
59 Smirnov , Egor j 2012 flag 1343.15 1.00 297 0
60 Pyatnitsyn , Andrey 1987 flag 1343.15 1.00 322 0
61 Norchenko , Mikhail j 2014 flag 1343.15 1.00 330 0
62 Kirdyashkina , Ekaterina wj 2008 flag 1331.54 0.00 360 0
62 Knyazkova , Natalia w 1978 flag 1331.54 0.00 360 0
62 Murashko , Ivan j 2013 flag 1331.54 0.00 360 0
62 Shogdzhiev , Savr 1981 flag 1331.54 0.00 360 0
62 Galakhanova , Evelina wj 2008 flag 1331.54 0.00 360 0
62 Efimova , Evgenia w 1983 flag 1331.54 0.00 360 0
62 Dereglazova , Tatiana w 1983 flag 1331.54 0.00 360 0
62 Chelyadinov , Nikolay j 2013 flag 1331.54 0.00 360 0
62 Chelyadinov , Artemiy j 2013 flag 1331.54 0.00 360 0
62 Merzanyukov , Vladislav j 2009 flag 1343.15 1.00 360 0
62 Korotkova , Ekaterina w 1981 flag 1343.15 1.00 360 0
62 Smirnova , Elena w 1978 flag 1331.54 0.00 360 0
Top 10 Avg_rat: 1863.27
Judge : Afromeev, Vladimir