TOURNAMENT RESULTS

7th A. Suetin MT, Tula

04-Jan-2022 flag
Category: Submit:

Standings (all)

Calculated in the Rating list: 01-Apr-2022 Points Time
# Solver name Cat Ctry Tit Perf_rat 90.00 360 Rat_ch
1 Shkurkin , Andrey j flag 2074.33 64.00 360 21.13
2 Zolotov , Bogdan flag 2065.63 63.25 358 19.37
3 Safronova , Aleksandra wj flag 2033.71 60.50 360 6.26
4 Kabanov , Nikolai flag 2022.10 59.50 325 0
5 Sadovsky , Artem flag 1940.86 52.50 312 16.74
6 Orekhov , Stepan j flag 1932.16 51.75 329 7.97
7 Kosolapova , Lilia w flag 1926.35 51.25 360 -8.94
8 Novikov , Konstantin flag 1894.44 48.50 299 -24.56
9 Tsaplin , Oleg j flag 1885.73 47.75 334 1.96
10 Efimova , Darya wj flag 1882.83 47.50 330 19.72
11 Stroganova , Karina wj flag 1819.00 42.00 320 0
12 Lysenko , Margarita w flag 1792.88 39.75 360 0
13 Karmanova , Olga wj flag 1702.94 32.00 316 0
14 Nikonov , Maksim j flag 1691.33 31.00 330 1.92
15 Prutskov , Aleksey j flag 1679.73 30.00 360 0.50
16 Kulicov , Oleg flag 1607.19 23.75 360 0
17 Moiseev , Viktor flag 1601.38 23.25 360 0
18 Afonasieva , Anna wj flag 1598.48 23.00 360 0
19 Shkalova , Margarita w flag 1592.68 22.50 360 0
19 Schipina , Anna wj flag 1592.68 22.50 360 0
21 Khantuev , Adam j flag 1554.96 19.25 360 0
22 Starnikov , Nikolay j flag 1540.45 18.00 360 0
23 Ryabukhina , Veronika wj flag 1534.65 17.50 352 0
24 Knyazkov , Egor j flag 1517.24 16.00 297 0
25 Revyakin , Evgeniy j flag 1517.24 16.00 360 0
26 Volokhova , Irina ws flag 1508.54 15.25 360 -7.88
27 Povarkova , Yuliya w flag 1499.83 14.50 360 -8.63
28 Volkov , Ilya j flag 1494.03 14.00 299 0
29 Volodin , Alexandr j flag 1482.42 13.00 360 0
30 Bystryakova , Elena ws flag 1470.82 12.00 320 0
31 Goryainov , Andrey flag 1470.82 12.00 360 -11.13
31 Khlipnovskaja , Alla w flag 1470.82 12.00 360 0
33 Murashko , Vasiliy j flag 1453.41 10.50 360 0
34 Novikov , Maxim flag 1447.60 10.00 360 0
35 Butko , Svetlana wj flag 1436.00 9.00 315 -14.13
36 Shundrin , Maksim j flag 1424.39 8.00 293 0
37 Anisimov , Nikolay flag 1424.39 8.00 296 0
38 Bajyrly , Dilara wj flag 1412.79 7.00 295 0
39 Anisimova , Anna wj flag 1412.79 7.00 305 0
40 Alekhina , Natalia ws flag 1412.79 7.00 320 0
41 Erin , Aleksandr j flag 1409.88 6.75 302 0
42 Fotchenkov , Timofey j flag 1401.18 6.00 304 0
43 Pyatnitsyn , Matvey A j flag 1401.18 6.00 322 0
44 Volodina , Natalia w flag 1401.18 6.00 360 0
44 Yashin , Grigory j flag 1401.18 6.00 360 0
46 Ivanova , Mariya wj flag 1389.57 5.00 305 0
47 Kleschev , Semen j flag 1389.57 5.00 318 0
48 Berdashkevich , Makar j flag 1372.17 3.50 296 0
49 Garro , Anastasia wj flag 1372.17 3.50 324 0
50 Chernykh , Roman j flag 1366.36 3.00 310 0
51 Sokolova , Regina wj flag 1366.36 3.00 326 0
52 Shogdzhiev , Roman j flag 1366.36 3.00 345 0
53 Efimov , Artem j flag 1360.56 2.50 360 0
53 Komarichev , Alexander j flag 1360.56 2.50 360 0
55 Shmatov , Sergey j flag 1354.76 2.00 286 -20.30
56 Sinkevich , Viktoria wj flag 1354.76 2.00 318 0
57 Akimov , Denis L j flag 1354.76 2.00 360 0
57 Dereglazov , Alexander j flag 1354.76 2.00 360 0
59 Smirnov , Egor j flag 1343.15 1.00 297 0
60 Pyatnitsyn , Andrey flag 1343.15 1.00 322 0
61 Norchenko , Mikhail j flag 1343.15 1.00 330 0
62 Kirdyashkina , Ekaterina wj flag 1331.54 0.00 360 0
62 Knyazkova , Natalia w flag 1331.54 0.00 360 0
62 Murashko , Ivan j flag 1331.54 0.00 360 0
62 Shogdzhiev , Savr flag 1331.54 0.00 360 0
62 Galakhanova , Evelina wj flag 1331.54 0.00 360 0
62 Efimova , Evgenia w flag 1331.54 0.00 360 0
62 Dereglazova , Tatiana w flag 1331.54 0.00 360 0
62 Chelyadinov , Nikolay j flag 1331.54 0.00 360 0
62 Chelyadinov , Artemiy j flag 1331.54 0.00 360 0
62 Merzanyukov , Vladislav j flag 1343.15 1.00 360 0
62 Korotkova , Ekaterina w flag 1343.15 1.00 360 0
62 Smirnova , Elena w flag 1331.54 0.00 360 0
Top 10 Avg_rat: 1863.27
Judge : Afromeev, Vladimir